Vladislav

Celý název: Římskokatolická farnost Vladislav
Děkanství: Třebíčské, okres Třebíč

Adresa fary: Vladislav 49, 675 01 Vladislav

 

Kostely a kaple:

  • farní kostel Nejsvětější Trojice

 

Obce/části obcí náležející do farnosti:

  • Hostákov
  • Smrk
  • Valdíkov
  • Vladislav

 

Významné dny farnosti:

  • 4. května - Adorační den (nejbližší neděle po uvedeném datu)
  • 5. května - Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze

 

Obec Vladislav, ležící nedaleko Třebíče, má bohatou historii a působilo v ní několik významných osobností. Patří k nim P. František Diviš, který byl ve Vladislavi farářem a později se stal děkanem. Označován je za jednoho z národních buditelů na Třebíčsku. Divišovým hlavním působištěm ve Vladislavi byl kostel Nejsvětější Trojice, tvořící dominantu rozsáhlé návsi. Jde o románský kostel s apsidou a pravoúhlým kněžištěm, který prochází z první poloviny 13. století. Koncem 15. století byl upraven ve stylu pozdní gotiky. Barokními úpravami prošel kostel na začátku 18. století. Z původního románského kostela se v interiéru dochovaly portály. Z období barokních úprav pochází i socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem. Kostel i faru založili pravděpodobně třebíčští benediktini. Koncem šestnáctého století se fara ocitla v rukou evangelíků, což dokazuje zápis z roku 1583, kdy vladislavský evangelický kazatel Jan Korinský odešel na faru do Nového Jičína. Katolíky byla vladislavská fara znovu obsazena až roku 1636.

Převzato z knihy Kostely na Moravě I. díl