Koněšín

FARNOST KONĚŠÍN JE NOVĚ SPRAVOVÁNA FARÁŘEM VE VALČI - 

KONTAKT NALEZNETE ZDE

Web: www.obeckonesin.cz

Celý název: Římskokatolická farnost Koněšín
Děkanství: Třebíčské, okres Třebíč

Adresa fary:Koněšín 9, 675 02 Koněšín

 

Kostely a kaple:

  • farní kostel sv. Bartoloměje
  • kaple sv. Václava ve Studenci

 

Obce/části obcí náležející do farnosti:

  • Koněšín
  • Kozlany
  • Studenec

 

Významné dny farnosti:

  • 24. února - Adorační den
  • 24. září - Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze

 

Obec Koněšín se nachází východně od Třebíče na levém břehu řeky Jihlavy. Ve středověku ležela na významné obchodní cestě, která směřovala od Brna přes Rosice a Oslavany k Přibyslavicím, k Jihlavě a dále do nitra Čech. První písemní zmínka o vesnici, nazývané dříve Koněšín nebo Konušín, se dochovala v opisu zakládací listiny třebíčského benediktinského kláštera z roku 1101. Tato listina dokládá, že klášter byl založen moravskými Přemyslovci, bratry Oldřichem a Litoldem. Listina obsahuje i seznam obcí, které byly klášteru darovány.
Farní kostel sv. Bartoloměje stojí na horním konci osady uprostřed hřbitova. Postaven byl v barokním slohu v letech 1663 až 1679 na místě původního kostela. Má jednu loď a klenutý strop. V interiéru se nachází hlavní oltář s obrazem sv. Bartoloměje, který namaloval Antonín Šrámek z Polné, a dva menší oltáře Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. Věž byla ke kostelu přistavěna v roce 1729. Visí v ní tři zvony. Velký zvon váží 700 kg a nese nápis gotickou minuskulí: Ke cti, k chwale Panu Buohu a k swolani Slowa Božiho. Jakub Konvarz 1551. Prostřední zvon má 250 kg a nápis: O rex gloriae Christe - veni cum pace. Třetí zvon, umíráček, byl ulit ve Znojmě v roce 1771.