Střížov-Číměř

Celý název: Římskokatolická farnost Střížov-Číměř
Děkanství: Třebíčské, okres Třebíč

Adresa fary: farní budova se zde již nenachází

 

Kostely a kaple:

 • farní kostel sv. Jiljí
 • 5 kaplí
  • Číměř
  • Dobrá Voda
  • Hostákov
  • Okrašovice
  • Smrk

 

Obce/části obcí náležející do farnosti:

 • Číměř
 • Kožichovice-Dobrá Voda
 • Okrašovice
 • Pozďátky
 • Slavičky
 • Střížov

 

Významné dny farnosti:

 • 6. května - Adorační den (nejbližší neděle po uvedeném datu)
 • 16. listopadu - Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze

 

Kostel sv. Jiljí ve Střížově z roku 1892 stojí na místě gotického kostela ze 13. století. Starobylá farnost se v době reformace dostala do nekatolických rukou a v roce 1614 obdržel Střížov a další farní obce spadající pod třebíčský velkostatek kolaturu pro svůj evangelický kostel od Kateřiny z Valdštejna. Za třicetileté války samostatná střížovská farnost zanikla a stala se podobně jako farnost ve Vladislavi součástí duchovní správy v Třebíči. Při obnově vladislavské farnosti byl Střížov přesunut k Vladislavi. Z původního farního kostela svatého Jiljí, na který dohlíželi třebíčští benediktini, se do dnešní doby nic nezachovalo, protože v roce 1864 ho zasáhl blesk a vyhořel. Ještě v osmdesátých letech 19. století však v kostelní věži visely staré, původní zvony, nejstarší z roku 1496. Za druhé světové války byly zabaveny a roztaveny. Současné dva zvony pocházejí z roku 1970. Původní zůstal pouze umíráček, odlitý v roce 1889. Ze starého zařízení kostela se dochovala kamenná křtitelnice. Okolo kostela se západním směrem rozprostírá hřbitov. V posledních letech prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byl podřezán diamantovým lanem a opatřen izolací proti vlhkosti. Řemeslníci zhotovili nové omítky, vyměnili okna, instalovali elektrické vytápění v lavicích, zrekonstruovali elektroinstalace, osadili novou střešní krytinu i okapy.

Převzato z knihy Kostely na Moravě I. díl