ON-LINE VYSÍLANÉ BOHOSLUŽBY

31.03.2020 14:51

Řada farností nabízí přímý přenos bohoslužeb: https://mseonline.cz/