POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

16.12.2013 10:52

24.12.   -   Štědrý den              -   Vigíiie za Slavnosti Narození Páně:

                   v    15.30 hod.        -   Střížov   -   mše svatá pro rodiče s dětmi - rocková mše svatá     

                   ve  20.00 hod.       -   Vladislav

                   v    21.30 hod.        -   Lipník

25.12.   -   Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ   -   Hod Boží Vánoční

                  v    07.30 hod.        -   Vladislav

                  v    09.00 hod.       -    Střížov

                  v    10.30 hod.        -    Lipník

26.12.   -   Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

                  v    07.30 hod.        -    Vladislav

                  v    09.00 hod.       -    Střížov

                  v    10.30 hod.        -    Lipník   -   po mši svaté scénka dětí z farností

29.12    -  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa   -   při mši svaté obnova manželských slibů

                  v    07.30 hod.      -     Vladislav

                  v    09.00 hod.     -     Střížov

                  v    10.30 hod.      -    Lipník

31. 12.   -   Památka sv. Silvestra

                   v    16.00 hod.     -    Vladislav

1. 1. 2014  -  Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE   -   Nový Rok

                   v    07.30 hod.     -     Vladislav

                   v    09.00 hod.    -     Střížov

                   v    10.30 hod.     -     Lipník