Nutná oprava farní fasády

01.03.2011 13:03

Drazí přátelé - známí i neznámí,

každého z Vás upřímně zdravím. Obracím se na Vás prostřednictvím tohoto letáčku jako farář farnosti Vladislav. S mnohými z Vás jsem se již setkal, s některými se zatím neznáme. Možná je to tím, že farnost Vladislav je poměrně rozlehlá - patří do ní také obce Valdíkov, Hostákov a Smrk. Nicméně doufám, že se časem rovněž setkáme.

Historickou dominantou Vladislavi je farní kostel Nejsvětější Trojice a k němu příslušející fara. Mne, stejně jako ostatní obyvatele Vladislavi, velice trápí žalostný stav fasády nejen na kostele, ale zejména na budově fary. Oba objekty leží v bezprostřední blízkosti hlavní silnice na trase Třebíč - Brno. Nemohou tak uniknout pohledu všech, kteří projíždí po této vysoce frekventované silnici, a rozhodně nepřispívají k pěknému vzhledu naší obce.

Dnešní doba a kultura, ve které žijeme, s sebou nese odvahu bourat vše přežité a zkostnatělé, odvahu vyřezávat suché větve. Zároveň však s sebou nese i riziko, že se v našem přizpůsobování nové době odtrhneme od vlastních kořenů, od mohutného kmene, ze kterého k nám pod ztvrdlou věkovitou kůrou po staletí proudila životodárná míza. Toto vše si uvědomovaly generace našich předků, které nám předaly velké duchovní a kulturní hodnoty. Nyní je pouze na nás, jak se o toto "dědictví otců" postaráme, zda je dokážeme zachovat pro příští generace. Jak nás jednou budou hodnotit ti, kteří přijdou po nás?

Budova fary byla postavena r. 1867. Přestože není kulturní památkou, bylo po několikerých jednáních rozhodnuto, že její fasádu je třeba opravit tak, aby zůstal zachován její původní styl, který je v celé obci ojedinělý.
Rozpočet na opravu fasády činí 250 000 až 300 000 Kč a výrazně tak překračuje finanční možnosti naší farnosti.

Městys Vladislav přislíbil, že se bude podílet na opravě budovy fary vyšší finanční částkou, svoji pomoc přislíbily také obce Valdíkov, Smrk, Číměř a Slavičky.
Pomoc při opravách budovy fary přislíbilo i brněnské biskupství.

Celková částka na opravy je však natolik vysoká, že ji ani přislíbené finanční příspěvky nepokryjí. Proto se s důvěrou obracím na Vás, kterým není lhostejný osud odkazu našich předků, s prosbou o finanční pomoc při těchto opravách. Finanční dar, kterým se rozhodnete pomoci, můžete zaslat poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet farnosti. Podle zákona o dani z příjmů lze tento dar uplatnit při odpočtu ze základu daně jak fyzických, tak právnických osob - doklad Vám rád vystavím.

Farnost Vladislav Vám bude vděčna za jakoukoli Vaši finanční pomoc. Pevně věřím, že nezůstanete lhostejní k těmto opravám a podle svých možností přispějete. I Vás pak bude moci hřát vědomí, že jste pomohli při dobrém díle. Jménem celé farnosti již nyní upřímně děkuji každému, kdo pomůže. Do dalších dnů Vám všem přeji všechno dobré.

Váš
Jiří Bradáč, farář

Kontaktní informace naleznete v příslušné sekci levého navigačního panelu.
Číslo účtu farnosti Vladislav na opravu fary: 5500012991/7940

Současný stav farní fasády ilustrují tyto fotografie.