Možnost přijetí svátosti nemocných.

20.02.2013 11:18

V neděli 24. února bude ve farnostech při mši svaté společné udílení svátosti nemocných. Tuto svátost mohou přijmout jak starší lidé, tak i ti, kteří jsou vážněji nemocni, nebo ti, kteří mají před náročnou operací.

Pokud víte o někom, kdo by chtěl svátost nemocných přijmout, ale nebude moci se dostavit do kostela na mši svatou, pak stačí přijít do sákristie a nahlásit jméno dotyčného a po vzájemné domluvě jej navštím doma.