Českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád ve Vladislavi a v Lipníku

23.04.2013 21:01

V neděli 28. dubna bude ve farnosti Vladislav a ve farnosti Lipník jako hlavní celebrant sloužit mši svatou českobudějovický světící biskup

Mons. Pavel Posád.

Ve Vladislavi bude mše svatá v 8.30 hod.

V Lipníku u Hrotovic bude mše svatá v 10.30 hod.

Tyto mše svaté jsou v menším předstihu slouženy u příležitosti zakončení roku biskupa Mons. Josefa Hloucha, ThDr.